kontakt

Dersom du ønsker kontakt med oss kan du henvende deg til:

gruppeleder Trygve Netland: trygvenetland@lyse.net eller telefon: 98 47 18 77

Styret

gruppeleder Trygve Netland: trygvenetland@lyse.net
kasserer Maria Netland: marianetland@lyse.net
sekretær Sigurd Idland
styremedlem Per Magne Lende
styremedlem Harald Auestad

Ledere

Beverane:
Kolonileiar:
Trygve Netland
assistentar:
Jørgen Netland
Jonas Netland
Småspeidarane:
Flokkleiar:
Sigurd Idland
assistentar:
Asmund Berge
Jon Fosse
Tygve Netland

Stifinnarane/vandrarar
Leiar:
Maria Netland
assistentar:
Harald Auestad
Kristine Grødem
Asmund Berge

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
vårmesse